Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

Program XIII. ročníku ve dnech 28. 02. – 08. 05. 2016

B. SMETANA: MÁ VLAST
Vrcholné dílo české klasické hudby
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
NEDĚLE 28. února – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

J. OFFENBACH: KRÁSNÁ HELENA
Komediální opereta s antickým námětem
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 6. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

L. JANÁČEK: JEJÍ PASTORKYŇA
Emociální a dramatická opera se strhující hudbou
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 13. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

POCTA MISTRU JANOVI
Koncertní program věnovaný mistru Janu Husovi
Alfred Strejček – recitace
Štěpán Rak – kytara
NEDĚLE 20. března – 16 hodin, kostel Skuteč, vstupné 200 Kč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 2. dubna – po celý den, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

EDITH – VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ
Taneční muzikál líčící osudy slavné francouzské šansoniérky
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, v hlavní roli Radka Fišarová
NEDĚLE 3. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU
Skladby pro sólovou harfu s verši J. Skácela a O. Mikuláška
Valérie Zawadská – umělecký přednes
Lydie Härtelová – harfa
STŘEDA 6. dubna – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 150 Kč

BEETHOVENOVA MŠE V CHRASTI
Slavná duchovní skladba v provedení regionálních těles a umělců
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš, Slavoj a sólisté
Martin Profous- dirigent
NEDĚLE 10. dubna – 16 hodin, kostel Chrast, vstupné 150 Kč

FELIX SLOVÁČEK & FELIX SLOVÁČEK JR.
Koncert Komorní filharmonie Pardubice se špičkovými sólisty
Felix Slováček – saxofon, Felix Slováček jr. – saxofon, klarinet
Komorní filharmonie Pardubice
NEDĚLE 17. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VIVALDIANNO: MĚSTO ZRCADEL
Barokní hudba se soudobým zvukem a novou energií
Michal Dvořák, Jaroslav Svěcený
Heroldovo kvarteto
PÁTEK 22. dubna – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 400 Kč

GENTLEMAN SINGERS NA CHLUMKU
Od klasiky po populární písně v originálních aranžích
Vokální soubor Gentlemen Singers
NEDĚLE 24. dubna – 16 hodin, kostel Luže, vstupné 200 Kč

PINK FLOYD CLASSIC
Legendární skladby Pink Floyd v originálním hudebním projektu
Filharmonie Hradec Králové
Miloš Machek – dirigent a moderátor
Mužské vokální kvarteto Q VOX
Antonín Mühlhansl – saxofon
Jiří Sova – kytara
STŘEDA 4. května – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 400 Kč

KLENOTY OPERETY
Slavná dueta i nejkrásnější operetní árie
Filharmonie Hradec Králové
István Dénes – dirigent
Jana Sibera – soprán
Václav Sibera – tenor
NEDĚLE 8. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

Změna programu vyhrazena

Vstupenky lze zakoupit:
a) Městský úřad Skuteč, odbor kultura a školství
b) TIC, Městském muzeu Skuteč
c) prostřednictvím internetových stránek http://vstupenky.skutec.cz.

Více informací o festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč naleznete na http://festival-hudebni.skutec.cz nebo na tel. čísle 469 326 486/ 487