Program festivalu hudební Skuteč 2012

IX. Ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

4. března – 13. května 2012

 

GEORGES BIZET – CARMEN – Moravské divadlo Olomouc
Světové operní dílo ve francouzském originále s českými titulky
neděle 4. 3. – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 350,- Kč

 

PRAŽŠTÍ KONZERVATORISTÉ V CHRUDIMSKÉM MUZEU – Symfonický orchestr Pražské konzervatoře
Orchestr, který zahajoval Pražské jaro 2011, s atraktivním programem
A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60

E. Grieg: Klavírní koncert A moll

M. I. Glinka: Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
dirigent: Miriam Němcová

sólo klavír: Ludmila Rýznarová
neděle 11. 3. – 16 hodin, Muzeum Chrudim, cena vstupenky 250,- Kč

 

JOHANN STRAUSS ml. – NETOPÝR – Severočeské divadlo opery a baletu
Nejslavnější klasická opereta všech dob
neděle 18. 3. – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 350,- Kč

 

VÁCLAV HUDEČEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
NA CHLUMKU
Houslový virtuos a vynikající soubor vystoupí v jedinečném prostředí
Komorní soubor Barocco sempre giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem
sólo housle: Václav Hudeček

P. A. Locatelli: Koncerto grosso D dur op. 1 č.5

A. Vivaldi: L´estro armonico op. 3/8

Koncerto A moll pro housle, smyčce a cembalo

J. S. Bach: Koncert E dur pro housle, smyčce a cembalo.

Koncerto D moll pro dvoje housle, smyčce a cembalo

J. V. Stamic: Synfonia A dur „Manheimská“
neděle 1. 4. – 16 hodin, poutní kostel Na Chlumku v Luži, cena vstupenky 250,- Kč

 

KAREL RŮŽIČKA – CELEBRATION JAZZ MASS
Velkolepé dílo světoznámého jazzmana, pianisty a skladatele
Bigband Chrudim, Pěvecké sbory Slavoj a Rubeš
dirigent: Martin Profous
středa 4. 4. – 18 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 150,- Kč

 

BAROKNÍ HUDBA JAKO INSPIRACE – Jiří Stivín & Václav Uhlíř
Významný jazzový hudebník i skladatel a varhanní virtuos
Jiří Stivín – flétna, Václav Uhlíř – varhany
A. Vivaldi: Koncert C dur
J. S. Bach – Sonáta G mol
G. T. Telemann: Sonáta C dur
volná improvizace
čtvrtek 12. 4. – 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, cena 200,- Kč

 

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ – LOUSKÁČEK – Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Proslavený pohádkový balet pro celou rodinu
neděle 15. 4. – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 350,- Kč

 

Z PÍSŇOVÉHO, KLAVÍRNÍHO A KOMORNÍHO ODKAZU V. NOVÁKA
Koncert věnovaný dílu Vítězslava Nováka
V. Novák: Údolí nového království, Písně zimních nocí, Noční nálady, Baladické trio d moll
Radka Křížová – soprán, Petra Hlaváčová – mezzosoprán,
Marcela Křížová – klavír, Nikola Karageorgiev – violoncello
umělecký vedoucí: prof. Dr. Miloš Schnierer
pátek 20. 4. – 18 hodin, městské muzeum, cena vstupenky 100,- Kč

 

ODBORNÉ KOLOKVIUM VĚNOVANÉ V. NOVÁKOVI A V. J. TOMÁŠKOVI
Se svými příspěvky vystoupí muzikologové a hudební odborníci.
Určeno laické i odborné veřejnosti.
sobota 21. 4. od 10 – 18 hodin, městské muzeum, vstupné zdarma

 

KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTINA VOJTÍŠKA
Koncert věnovaný vlivu Václava Jana Tomáška na světovou hudbu
V. J. Tomášek: Ekloga p. 83 č. 2
V. V. Würfel: Grand Rondelu Briliant op. 30
F. Chopin: výběr z díla
sobota 21. 4. – 18 hodin, městské muzeum, cena vstupenky 150,- Kč

 

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů¨
sobota 28. 4. – 9 – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

 

SONGS OF SANCTUARY „ADIEMUS“ – Collegium Cantantium Praha
Dechberoucí provedení cyklu velšského skladatele spolu se zpěvnou mší
K. Jenkins: Songs of Sanctuary-Adiemus
P. Eben: Truvérská mše
DPS Cantando – ZUŠ V. Nováka Skuteč
fletny: Lucie Šlégrová, klavír: Petr Hostinský
Sbormistr: Zdeněk Kudrnka
neděle 29. 4. – 16 hodin, poutní kostel Na Chlumku, Luže, cena vstupenky 200,- Kč

 

HUDBA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA – Filharmonie Hradec Králové
Největší filmové hity nádherném aranžmá velkého symfonického orchestru
dirigent: Petr Pololáník
neděle 6. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 300,- Kč

ANTONÍN DVOŘÁK – JAKOBÍN – Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Jedna z nejoblíbenějších a nejuváděnějších českých oper
neděle 13. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, cena vstupenky 350,- Kč