Program festivalu hudební Skuteč 2009

VI. Ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

17. – 31. května 2009

Neděle 17.5. 2009 Jihočeská komorní filharmonie
Český filharmonický sbor Brno
PS Rubeš Skuteč
Komorní sbor při ZUŠ Skuteč
V. J. Tomášek: Předehra op. 38
V. Novák: op. 32 Slovácka suita, část 2 – Mezi dětmi
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet A dur
W. A. Mozart: Korunovační mše C dur (pro sóla, sbor a orchestr)
Úterý 19.5. 2009 Slezské divadlo Opava
Emmerich Kalmán – Čardášová princezna
Sobota 23.5. 2009 Májový jarmark na náměstí (Přehlídka dechových souborů ZUŠ,
festivalový průvod, mažoretky a další doprovodný program)
Neděle 24.5. 2009 Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená a Virtuosi Pragenses
Slavné evropské housle
Úterý 26.5. 2009 Irena Troupová – zpěv, Petra Matějová – Hammerklavier
V. J. Tomášek – zhudebněné Schillerovy básně
(nahráváno pro Český rozhlas)
Čtvrtek 28.5. 2009 Koncert mužského pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis
Ars antiqua – duchovní hudba Paříže 13. století
Neděle 31.5. 2009 Moravské divadlo Olomouc
Giuseppe Verdi – Nabucco
Pátek 22.5. 2009
Sobota 23.5. 2009
Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů