Program festivalu hudební Skuteč 2008

V. Ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

18. května – 1. června 2008

Neděle 18.5. 2008
16 hodin
Komorní filharmonie Pardubice – zahajovací koncert
J. Suk – Serenáda Es dur pro smyčce
Korunovační mše V. J. Tomáška – „Missa solemnis“ – pro sóla sbor aorchestr
dirigent David Švec – velký sál KD Skuteč
sólisté: Yukiko Kinjo – soprán, Karolína Berková – alt
Martin Šrejma – tenor, Matěj Chadima – bas
 

Úterý 20.5. 2008
16 hodin

 

Koncert duchovní hudby v kostele (Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči)

 

Varhany: Pavel Černý Housle: Josef Žák

 

Středa 21.5. 2008
10 hodin

 

PhDr. Vítek Bohuslav – redaktor ČRo Vltava
přednáška pro studenty gymnázia a žáky ZŠ

 

 

Sobota 24.5. 2008 

9.00 hodin

Májový jarmark spojený s přehlídkou dechových souborůZUŠPalackého náměstí, Skuteč – průvod městem, vystoupení pěveckých sborů.
 

Neděle 25.5. 2008
9 hodin

 

Matiné v kostele
Vystoupení dětských a mládež. pěveckých sborů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie

 

Neděle 25.5. 2008
16 hodin

 

CHVĚNÍ – Hradišťan (umělecký vedoucí Jiří Pavlica) a Filharmonie Olomouc

 

(Velký sál KD Skuteč)

 

Úterý 27.5. 2008
18 hodin

 

Stamicovo kvarteto – komorní koncert v městském muzeu

 

Pátek 30.5. 2008
19 hodin

 

Východočeské divadlo Pardubice (Velký sál KD Skuteč)
My Fair Lady – muzikálové představení

 

Neděle 1.6. 2008
16 hodin

 

Eva Urbanová a Filharmonie Hradec Králové (velký sál KD)
Závěrečný koncert festivalu

Přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů

Pátek 23. 5 – 18 hodin – velký sál Kulturního klubu Skuteč
ZAHAJOVACÍ KONCERT nesoutěžní mezinárodní přehlídky, na němž vystoupí: Přípravný
PS Liduška – ZUŠ V. Nováka Skuteč, PS Zpěváčci – Pardubice, Pardubický dětský
sbor Iuventus Cantans

Sobota 24. 5. – od 9.00 hodin – Palackého náměstí Skuteč
MÁJOVÝ JARMARK
spojený s přehlídkou dechových souborů ZUŠ
Atmosféru jarmarku doprovodí kulturní program a festivalový průvod městem se
závěrečným vystoupením pěveckých sborů.

Sobota 24. 5. – 16 hodin – velký sál Kulturního klubu Skuteč
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Účinkují: Skutečský dětský sbor Rubešáček – ZUŠ V. Nováka Skuteč, DSZ Dúha při ZUŠ Nitra – Slovensko, Komorní sbor při ZUŠ V. Nováka Skuteč, Voices of joy – Německo

Neděle 25. 5. – 9 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči
MATINÉ V KOSTELE
Účinkují: Skutečský dětský sbor Rubešáček – ZUŠ V. Nováka, Skuteč, DZS Dúha při ZUŠ Nitra – Slovensko, Voices of joy – Německo