Program festivalu hudební Skuteč 2006

III. Ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

7. – 14.5. 2006

Pořádají Město Skuteč a ZUŠ Vítězslava Nováka ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby, za podpory Pardubického kraje

Neděle 7.5. 2006
16. hodin
PS SALVÁTOR – Chrudim a PS RUBEŠ – Skuteč za doprovodu festivalového orchestru.
Diriguje Tomáš Židek. (velký sál KD)
W. A. Mozart – Divertimento D dur K 251
W. A. Mozart – Ave verum corpus
V. J. Tomášek – Missa solemnis – „Korunovační mše“ pro sóla, sbor a orchestr
Koncert je věnovaný 250. výročí úmrtí W. A. Mozarta
Po koncertě uctění památky V. J. Tomáška – pamětní síň v jeho rodném domě.
Pondělí 8.5. 2006
19. hodin
Koncert Kvarteta V. J. Tomáška: Jana Turková – klavír, Petr Zdvihal – housle, Milan Řehák – viola, Josef Krečmer – violoncello (městské muzeum)
B. Martinů – Duo č. 2 pro housle a violoncello
V. J. Tomášek – Trio pro klavír, housle a violu
V. Novák – Kvartet c moll pro housle, violu, violoncello a klavír op. 7
Po koncertě uctění památky V. Nováka v expozici městského muzea.
Úterý 9.5. 2006
18. hodin
varhany: Jaroslav Tůma, trubka: Vladimír Rejlek (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Koncert duchovní hudby
Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 11.5. 2006
18. hodin
PS SALVÁTOR a PS SLAVOJ – Chrudim, PS VLASTISLAV – Heřmanův Městec, PS CANTUS AMICI – Pardubice, PS SIGNUM – Hlinsko a Pardubický komorní orchestr. (velký sál KD)
Diriguje prof. Otakar Tvrdý
A. Dvořák: Stabat mater pro sóla, sbor a orchestr
Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti zdarma

IV. ročník Festivalu dětských pěveckých sborů s mezinárodní účastí

Pátek 12.5.2006 – 17. hodin – velký sál KD
Úvodní koncert Přehlídky dětských pěveckých sborů
Účinkují: HUPS – hudebně pohybový soubor ZUŠ V. Nováka, Skuteč
Přípravný PS Liduška – ZUŠ V.Nováka, Skuteč
Brumbambulata, ZUŠ Hronov
Pardubický dětský sbor IUVENTUS CANTANS
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma

Sobota 13.5.2006 – 16. hodin – velký sál KD
Hlavní koncert dětských pěveckých sborů
Účinkují: Skutečský dětský sbor RUBEŠÁČEK, ZUŠ V.Nováka
Žilinský dětský sbor ODBORÁRIK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR – Koper, Slovinsko
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma

Neděle 14.5.2006 – 9. hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Závěrečné matiné
Účinkují: Skutečský dětský sbor RUBEŠÁČEK,
Žilinský detský zbor ODBORÁRIK,
Brumbambulata Hronov
Vstupné dobrovolné

Neděle 14.5.2006 – 16. hodin – velký sál KD
Filharmonie Hradec Králové
V. Novák: Symfonická báseň „O věčné touze“, op. 33
V. J. Tomášek: Symfonie D dur
Diriguje: Miriam Němcová
Sólisté: Martina Majdová – flétna, Broňa Klablenová – harfa
Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti zdarma